Wonen met water

Wonen
Urban planning

Duurzame waterhuishouding en ruimte voor ontwikkeling

Een groot deel van de site wordt gereserveerd voor water. Het waterlandschap verandert afhankelijk van het waterpeil. Door deze dynamiek ontstaat een interessante publieke plek in het hart van de gehele wijk. In ons voorstel wordt de ontwikkeling van 54 nieuwe woningen geïntegreerd met een duurzame waterhuishouding. Door compact te bouwen op het hoge deel van de site ontstaat ruimte voor water en nieuw publiek gebied. De ontsluiting gebeurt via een nieuwe brug over het waterlandschap. Aan deze burg is nog een compact gebouw gekoppeld dat een intense relatie aangaat met het landschap.

Status
1e plaats prijsvraag 2015

Samenwerking
2DVW (RDVA+JDWA)
LapLab (landschap)

Locatie
Aalst, België

Opdrachtgever
SHM Dewaco Werkerswelzijn