Ter Heide

Wonen
Urban planning

Masterplan en ontwikkeling woonuitbreidingsgebied Ter Heide voor sociale woningbouw via CBO-procedure. 

Het concept voor de invulling van het volledige woonuitbreidingsgebied tussen de Ter Heidelaan, de Liersesteenweg en de Kleine Mechelsebaan gaat uit van een duidelijke en krachtige nieuwe openbare ruimte. In dit nieuwe systeem is een hiërarchie voorzien van verschillende typologieën voor het openbaar gebied.

Om de relatie tussen de verschillende onderdelen  van de openbare ruimte te versterken wordt het deel van het gebouw aan de dreef opgetild. Zo ontstaat een visuele relatie tussen de publieke dreef en het ietwat intiemere hof. Tegelijkertijd wordt een overdekte buitenruimte gecreëerd waar de entree van de appartementen gesitueerd is. Hier is tevens plek voor ontmoeting voor de bewoners van de gehele wijk.

Tussen de appartementen en de grondgebonden woningen bevindt zich het hof. Dit is een ruime groene buitenruimte waar volop plek is voor spelen en ontspanning. De woningen zijn zo ontworpen dat er voldoende sociale controle is op de nieuwe openbare ruimtes. Aan de kant van de Ter Heidelaan wordt de bebouwing georganiseerd rond twee pleintjes. Deze zijn bereikbaar via de hofjes. De beek ter plaatste van het eerste hofje wordt behouden, in ere hersteld en geïntegreerd in het profiel van de verbinding tussen hof en plein. De korrel van de bebouwing is dus op maat van de openbare ruimte waaraan ze ligt en gerelateerd aan de omgeving. 

Status
CBO 09 opgeleverd, CBO 10 in uitvoering, CBO 11 in aanbesteding

Samenwerking
2DVW (JDWA + RDVA)

Opdrachtgever
B&R Development

Locatie
Aarschot, België