Polderparel

Wonen

18 woningen in een compact gebouw uit één stuk

“Polderparel” neemt de volledige footprint van het kavel in. Het is een markant gebouw dat door slimme transformaties aan de vorm en interne organisatie een antwoord biedt aan alle opgelegde randvoorwaarden wat betreft de inpassing in de omgeving, het programma voor woningen en parkeren, ruimtelijke kwaliteit, sociale leefbaarheid en architectuur. De eenvoudige buitenkant op maat van de omgeving wordt gecompleteerd door een intrigerende binnenwereld waar de gemeenschappelijke buitenruimte en ontsluiting van de woningen zich bevinden. De materialisering versterkt het verschil in sfeer tussen de binnen- en buitenkant.

Status
1e plaats prijsvraag 2012, in uitvoering

Samenwerking
2DVW(RDVA+JDWA)

Locatie
Oud-Turnhout, België

Opdrachtgever
SHM De Ark