Lange Akker

Wonen

Zorgeloos wonen rond de binnentuin

Op een braakliggend perceel aan de Lange Akker, even ten westen van het centrum van Zele, stelt de Gewestelijke Maatschappij Voor Woningbouw CVBA (GMVW) voor om 26 huurwoongelegenheden met zorg te realiseren. Het perceel, in directe nabijheid van het Woon- en zorgcentrum “WZC De Vliet” vormt de ideale locatie voor assistentiewoningen.

Door de appartementen in een U-vorm aan de noordzijde van het perceel te plaatsen ontstaat een meer omsloten intieme collectieve binnentuin in de binnenzijde van het gebouw en een meer publieke en open groenzone aan de buitenzijde van het gebouw. Alle 26 appartementen worden in één gebouw gehuisvest en op een eenduidige en overzichtelijke manier ontsloten. Dit zal de centrale organisatie, de zorg en de verplaatsing van het zorgpersoneel vergemakkelijken waardoor minder tijd nodig is voor verplaatsing waardoor meer tijd overblijft voor de feitelijke zorgverlening.

De binnentuin is het collectieve hart van het gebouw. Het is hier dat de bewoners elkaar tegen komen en waar de gemeenschap kan groeien. De verschillende appartementen ontsluiten aan deze centrale binnentuin, maar het is nog veel meer dan dat. De inkompasserelle ligt over de verschillende bouwlagen rondom deze tuin en heeft naast de functie van ontsluiting ook de functie van semi-privaat terras.

De overdekte passerelle loopt op maaiveld langs de noordwestzijde van het gebouw naar het bestaande gebouw van WZC De Vliet. Deze doorgang heeft een breedte van 1,8 meter en wij stellen voor deze te voorzien van een verbreding in het midden van de doorsteek waardoor deze het karakter van gang inruilt voor het karakter van een ‘plek’ middenin de tuin met mogelijks een bankje. Er wordt veel belang gehecht aan een kwalitatieve buitenruimte als drager van een goed leefmilieu. Het ontwerp van de omgeving krijgt net zoveel aandacht als de gebouwen.

Status
1e prijs wedstrijd 2019

Samenwerking
2DVW (JDWA + RDVA)

Opdrachtgever
 Gewestelijke maatschappij voor woningbouw

Locatie
Zele