De ontdekkingstocht

Publiek

Stapsgewijze transformatie van scholen 7 & 8

De herontwikkeling van scholen 7 en 8 in Elsene is een complexe opgave. De complexiteit komt voort uit verschillende elementen. Een belangrijk onderdeel is de stapsgewijze vernieuwing. Het is belangrijk een perfecte eindsituatie te kunnen bekomen. Maar tegelijkertijd moet elke tussenfase ook een ‘afgewerkt product’ zijn. Ook moet de school in gebruik blijven tijdens de verschillende werkzaamheden. In ons voorstel wordt hier volop rekening mee gehouden. Ons voorstel start vanuit de kwaliteiten van de bestaande situatie. Stapsgewijs worden dan wijzigingen aangebracht die de situatie versterken of verbeteren. De kwaliteiten zijn bijvoorbeeld de grote ruimte in het centrum van de school. Die willen we behouden en verrijken. Een mankement is de manier waarop omgegaan wordt met het hoogteverschil. In ons voorstel wordt de relatie tussen het lage en het hoge gedeelte mooi vormgegeven. Dit betekent een reorganisatie van de entrees van de site, sloop–nieuwbouw van de gebouwen en de herinrichting van de buitenruimte.

Status
Prijsvraag 2015

Samenwerking
2DVW (RDVA+JDWA)

Locatie
Elsene, België

Opdrachtgever
Scholen 7 & 8, Gemeente Elsene