Bouwmeesterscan

Urban planning

Een hulpmiddel om lokale autoriteiten te ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid.

De Scan is een tool die lokale besturen in staat stelt een diagnose te laten opmaken van de ruimtelijke en beleidsmatige sterktes en zwaktes, met het oog op de ontwikkeling van een concrete agenda van projecten en beleidsmatige ingrepen voor de transitie naar een duurzame leefomgeving. De aandacht gaat hierbij in het bijzonder naar de link tussen het ruimtegebruik en de uitdagingen in het kader van de huidige klimaat- en energiecrisis. De oplossing ligt onder meer in het vrijwaren en creëren van open ruimte, het maximaal benutten van de gebruikte ruimte, de ontwikkeling van nieuwe en betaalbare woonvormen, een efficiëntere mobiliteit en een duurzame energievoorziening.

Samenwerking
2DVW (RDVA+JDWA), PosadMaxwan, V-er, Generation Energy en Deltares

Opdrachtgever
Team Vlaams Bouwmeester, Vlaamse gemeenten

Locatie
Vlaanderen